O programie Health4Ukraine

Program umożliwiał obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu został rozpatrzony pozytywnie, otrzymała indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwił jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 i 2023 roku.

Realizacja programu Health4Ukraine, opracowanego przez polski fin-tech epruf s.a., była możliwa dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców. Dziękujemy organizacji Direct Relief za zapoczątkowanie tej wspaniałej inicjatywy.

Aktualnie nie prowadzimy rejestracji, pozostaw swój adres e-mail poniżej.

Wyślemy Ci wiadomość, jeśli uda nam się pozyskać środki na sfinansowanie Twojego Kodu Uczestnika Programu Health4Ukraine. Wówczas prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej (pamiętaj o folderze SPAM). Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia.

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest epruf rozliczenia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź. Telefon: + 48 42 612 09 96. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust 1 lit. f. RODO – przekazanie Ci informacji o wznowieniu Programu. Klauzula informacyjna

Partnerzy finansowi Programu

Direct Relief to organizacja humanitarna działająca we wszystkich 50 stanach USA i ponad 80 krajach, której misją jest poprawa stanu zdrowia i życia osób dotkniętych ubóstwem lub sytuacjami wyjątkowymi – bez względu na politykę, religię czy zdolność do zapłaty.
 

wsparcie finansowe
15 000 000 $

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznychwsparcie finansowe
3 500 000 zł

Fundacja ING Dzieciom od 30 lat pomaga dzieciom i młodzieży być o krok do przodu poprzez autorskie programy społeczne i przy współudziale wolontariuszy ING. Wspiera w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu wyzwań i realizacji marzeń.
 

wsparcie finansowe
400 000 zł

Celem fundacji jest zaangażowanie w projekty skupione m.in.. wokół dobroczynności. Od lat przyświeca im jasny cel: Making impact, that matters. Dlatego powołano Fundację Deloitte Polska by stworzyć przestrzeń do urzeczywistniania tego celu z jeszcze mocniejszym efektem.
 

wsparcie finansowe
10 000 zł

Partnerzy wspierający Program

Spółka epruf to działający od 13 lat polski fin-tech. Specjalizuje się w inteligentnych kartach i rozwiązaniach mobilnych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia transakcji i świadczeń ubezpieczeniowych. W Programie wspiera nowoczesną formę działalności charytatywnej.
 

Bezpłatne konsultacje medyczne dla przymusowych migrantów z Ukrainy są dostępne w Dimedic przez 7 dni w tygodniu, od 8 do 20. Lekarze mówią w języku ukraińskim. Możliwe jest uzyskanie recepty.
 

 

Firma Deloitte, ciesząca się uznaniem i zaufaniem w świecie biznesu, wskazuje Program jako wartościową i godną zaangażowania inicjatywę, pomagając pozyskać nowych darczyńców.
 

 

LifePlan App to cyfrowe narzędzie pomagające odkrywać swój potencjał i budować odporność psychiczną. Zostało stworzone w oparciu o autorską metodę Marka Kamińskiego – historycznego zdobywcy obu ziemskich Biegunów.