O programie Health4Ukraine

Direct Relief we współpracy z epruf s.a. opracowały Program umożliwiający obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o uczestnictwo w Programie. Zainteresowanie potencjalnych Uczestników okazało się ogromne. W ciągu zaledwie kilku dni spłynęło do nas ponad 100 000 wniosków. To pokazuje, jak ogromna jest skala potrzeb. Dziękujemy organizacji Direct Relief za zapoczątkowanie tej wspaniałej inicjatywy, którą chcemy kontynuować – intensywnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych środków, by pomóc wszystkim potrzebującym.

Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

Rozpoczęliśmy proces wydawania wniosków.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o uczestnictwo w Programie Health4Ukraine.
Przyjęliśmy 100 000 wniosków!

Rozpoczynamy proces weryfikacji wniosków i wydawania Kodów Uczestnikom Programu. Ze względu na bardzo dużą liczbę przyjętych zgłoszeń, prosimy o cierpliwość. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia.​
Jeśli uda się nam zdobyć środki na sfinansowanie kolejnej edycji Programu, powiadomimy Cię.

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest epruf rozliczenia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź. Telefon: + 48 42 612 09 96. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust 1 lit. f. RODO – przekazanie Ci informacji o wznowieniu Programu. Klauzula informacyjna

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy w ramach Programu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24.02.2022 r. Warunkiem przystąpienia do Programu i uzyskania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL. Do Programu mogą przystąpić zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie (w imieniu osób niepełnoletnich wniosek o przystąpienie składają rodzice/ opiekunowie prawni).

Jak przystąpić do Programu?

Dołączenie do Programu i korzystanie z pomocy jest bardzo proste i w pełni bezpłatne. Aby przystąpić do Programu należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu formularza podane dane osobowe zostaną zweryfikowane. Jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, Uczestnik Programu otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą indywidualny Kod Uczestnika Programu (w postaci Kodu kreskowego), umożliwiający korzystanie z dofinansowania do zakupu leków i produktów dostępnych w aptece oraz logowanie do dedykowanej aplikacji webowej.

W celu przystąpienia do programu wystarczy wykonać 3 proste kroki:

1. Wypełnij formularz rejestracyjny (dostępny po starcie Programu)

2. Poczekaj na weryfikację wniosku ze strony organizatora

3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymasz indywidualny Kod Uczestnika Programu

Kompleksowa pomoc w zakresie leczenia

Dimedic uruchamia program pomocy przymusowym migrantom w postaci sfinansowania pomocy telemedycznej, prowadzonej w języku ukraińskim przez lekarzy z uprawnieniami do pracy w Polsce.

Partnerzy

Direct Relief to organizacja humanitarna działająca we wszystkich 50 stanach USA i ponad 80 krajach, której misją jest poprawa stanu zdrowia i życia osób dotkniętych ubóstwem lub sytuacjami wyjątkowymi – bez względu na politykę, religię czy zdolność do zapłaty.
 

Spółka epruf to działający od 13 lat polski fin-tech. Specjalizuje się w inteligentnych kartach i rozwiązaniach mobilnych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia transakcji i świadczeń ubezpieczeniowych. W Programie wspiera nowoczesną formę działalności charytatywnej.
 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Szczegółowe informacje o celu ich wykorzystania oraz określenia warunków ich przechowywania znajdziesz w Polityka plików cookies.