O programie Health4Ukraine

Program umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., uzyskanie dofinansowania do zakupu leków w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie do Programu zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma indywidualny Kod Uczestnika Programu, który umożliwi jej zakupy leków i innych produktów dostępnych w aptece do kwoty 500 zł w 2022 roku.

Realizacja programu Health4Ukraine, opracowanego przez polski fin-tech epruf s.a., jest możliwa dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców. Dziękujemy organizacji Direct Relief za zapoczątkowanie tej wspaniałej inicjatywy, którą chcemy kontynuować, by pomóc jak największej grupie potrzebujących.

Aktualnie nie prowadzimy rejestracji, pozostaw swój adres e-mail poniżej.

Wyślemy Ci wiadomość, jeśli uda nam się pozyskać środki na sfinansowanie Twojego Kodu Uczestnika Programu Health4Ukraine. Wówczas prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej (pamiętaj o folderze SPAM). Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia.

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest epruf rozliczenia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź. Telefon: + 48 42 612 09 96. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust 1 lit. f. RODO – przekazanie Ci informacji o wznowieniu Programu. Klauzula informacyjna

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy w ramach Programu może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24.02.2022 r. Warunkiem przystąpienia do Programu i uzyskania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL. Do Programu mogą przystąpić zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie (w imieniu osób niepełnoletnich wniosek o przystąpienie składają rodzice/ opiekunowie prawni).

Jak przystąpić do Programu?

Dołączenie do Programu i korzystanie z pomocy jest bardzo proste i w pełni bezpłatne. Aby przystąpić do Programu należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu formularza podane dane osobowe zostaną zweryfikowane. Jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, Uczestnik Programu otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość zawierającą indywidualny Kod Uczestnika Programu (w postaci Kodu kreskowego), umożliwiający korzystanie z dofinansowania do zakupu leków i produktów dostępnych w aptece oraz logowanie do dedykowanej aplikacji webowej.

W celu przystąpienia do programu wystarczy wykonać 3 proste kroki:

1. Wypełnij formularz rejestracyjny (dostępny po starcie Programu)

2. Poczekaj na weryfikację wniosku ze strony organizatora

3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, otrzymasz indywidualny Kod Uczestnika Programu

Partnerzy finansowi Programu

Direct Relief to organizacja humanitarna działająca we wszystkich 50 stanach USA i ponad 80 krajach, której misją jest poprawa stanu zdrowia i życia osób dotkniętych ubóstwem lub sytuacjami wyjątkowymi – bez względu na politykę, religię czy zdolność do zapłaty.
 

wsparcie finansowe
15 000 000 $

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznychwsparcie finansowe
3 500 000 zł

Fundacja ING Dzieciom od 30 lat pomaga dzieciom i młodzieży być o krok do przodu poprzez autorskie programy społeczne i przy współudziale wolontariuszy ING. Wspiera w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu wyzwań i realizacji marzeń.
 

wsparcie finansowe
400 000 zł

Celem fundacji jest zaangażowanie w projekty skupione m.in.. wokół dobroczynności. Od lat przyświeca im jasny cel: Making impact, that matters. Dlatego powołano Fundację Deloitte Polska by stworzyć przestrzeń do urzeczywistniania tego celu z jeszcze mocniejszym efektem.
 

wsparcie finansowe
10 000 zł

Partnerzy wspierający Program

Spółka epruf to działający od 13 lat polski fin-tech. Specjalizuje się w inteligentnych kartach i rozwiązaniach mobilnych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia transakcji i świadczeń ubezpieczeniowych. W Programie wspiera nowoczesną formę działalności charytatywnej.
 

Bezpłatne konsultacje medyczne dla przymusowych migrantów z Ukrainy są dostępne w Dimedic przez 7 dni w tygodniu, od 8 do 20. Lekarze mówią w języku ukraińskim. Możliwe jest uzyskanie recepty.
 

 

Firma Deloitte, ciesząca się uznaniem i zaufaniem w świecie biznesu, wskazuje Program jako wartościową i godną zaangażowania inicjatywę, pomagając pozyskać nowych darczyńców.
 

 

LifePlan App to cyfrowe narzędzie pomagające odkrywać swój potencjał i budować odporność psychiczną. Zostało stworzone w oparciu o autorską metodę Marka Kamińskiego – historycznego zdobywcy obu ziemskich Biegunów.
   

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Szczegółowe informacje o celu ich wykorzystania oraz określenia warunków ich przechowywania znajdziesz w Polityka plików cookies.